کارگاه آموزشی معیار‌های انتخاب همسر

ازدواج و تشکیل زندگی از حساس‌ترین فصول زندگی انسان است. ازدواج پیوند مشترک دو فرد با حفظ استقلال خود است که در تکامل رسیدن به یکدیگر کمک می‌کنند.  بنابراین انتخاب همسر آینده، باید از روی آگاهی و با توجه به معیارهای صحیح صورت گیرد. در این راستا مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ظهیر در تاریخ 21 تیرماه 1400 که مصادف با پیمان عشق حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) بود کارگاه آموزشی معیارهای انتخاب همسر را برگزار کرد؛ این کارگاه با حضور آقای دکتر محمدرضا سعید فیروزه (مشاور و روانشناس) برگزار شد و با توجه به اینکه آگاهی و شناخت این معیارها از دغدغه‌های جوانان نزدیک به سن ازدواج بود با استقبال خوبی روبه‌رو شد