آقای محمدرضا سعید فیروزه

رزومه آقای محمدرضا سعید فیرزوه

  • عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  •  25 سال تجربه در مراکز خدمات مشاوره و روان‌درمانی
  •    عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • مشاور دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه همکاری با بهزیستی، صداوسیما و فرهنگسرایهای شهرداری
  • سابقه ارائه مشاوره و راهنمایی درمراکز مشاوره تلفنی 1480
  • مدرس کشوری آموزش‌های خانواده
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

در حال بارگذاری ...