پرسشنامه و آزمون‌ها

بانک پرسشنامه‌های استاندارد روانشناختی به همت مرکز روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی (ظهیر) به مرور در این صفحه تکمیل خواهد شد. امید است درمانگران و دانشجویان روانشناسی و مشاوره به مرور زمان و با تکمیل این بانک پرسشنامه بتوانند با استفاده از این منبع متمرکز از آزمونهای داخلی و خارجی استاندارد، در مسیر پیشرفت سلامت روان فردی و اجتماعی قدم‌های مثبتی را بردارند.

                                                                     

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه Dass21

پرسشنامه