پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها

 بانک پرسشنامه‌های استاندارد روانشناختی به همت مرکز روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی (ظهیر) به مرور   در این صفحه تکمیل خواهد شد. امید است درمانگران و دانشجویان روانشناسی و مشاوره به مرور زمان و با تکمیل این بانک پرسشنامه بتوانند با استفاده از این منبع متمرکز از آزمونهای داخلی و خارجی استاندارد، در   مسیر پیشرفت سلامت روان فردی و اجتماعی قدم‌های مثبتی را بردراند.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه Dass21

پرسشنامه